Hevosavusteinen nepsy-valmennus ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Olemme yhdistäneet palveluissamme hevosavusteisen neuropsykiatrisen valmennuksen ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja neuropsykiatrinen valmennus ovat iloa ja turvaa tuovaa tavoitteellista toimintaa, jossa ovat mukana oppiminen, taitojen kehittyminen, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus. Valmennuksemme perustuu vahvasti ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen psykologiaan. Toimintamme vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksen ja osallisuuden kautta. Harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti ja tavoitteellisesti. Ratsastus ei ole pääasia ja itse tarkoitus, vaan kokonaisvaltainen hevosen kanssa talliympäristössä tekeminen. Hevosen perustarpeista huolehtiminen opettaa lapselle tai nuorelle esimerkiksi siisteyden, riittävän liikunnan, säännöllisen ruokailun ja rutiinien merkitystä tämän omassakin arjessa, mutta myös vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan merkityksestä jokapäiväisessä arjessa. Näin ollen se toimii myös kuntoutuksena neuropsykiatrisista oireita kärsivälle asiakkaalle. Toiminnan tavoitteena voi olla mm. vähentää pelkoja, ahdistusta ja jännitystä ja luoda niiden tilalle rentoutta ja turvallisuuden tunnetta sekä taitoja hallita omia ajatuksia ja reaktioita. Opettelemme yhdessä uusia taitoja kuten tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, tietoisuustaitoja ja rentoutumista sekä omien vahvuuksien tunnistamista, joiden avulla on helpompi suunnata omassa arjessa. 

Miksi hevosavusteisuus? 

Miksi hevosella on niin kokonaisvaltaisesti voimaannuttava vaikutus? Hevonen on herkästi aistiva eläin, joka elää hetkessä ja on jokaisessa tilanteessa läsnä. Hevonen lukee ihmisen kehoviestintää samalla tavalla kuin me tulkitsemme toistemme puhetta. Hevonen pystyy tunnistamaan ihmisen mielialan ja tunteet ennen kuin me itse niitä yleensä tiedostamme. Oman tunnetilan nollaaminen on tärkeää aloittaessamme yhteisen harjoituksen hevosen kanssa ja tätä tunnesäätelyä harjoittelemme toiminnassamme. Turvallisuus on kaiken tekemisen lähtökohtana ja toiminnan tulisi perustua hevosen haluun tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa. Ihmisen ollessa aggressiivinen tai ärtyisä, hevonen ei ole halukas yhteistyöhön, mikä saattaa auttaa ihmistä tunnistamaan oman tunnetilansa. Kun ihminen on tiedostanut oman myrskyisän sisäisen säätilansa, on tällä mahdollisuus valita ajatuksia ja toimintatapoja, jotka auttavat löytämään rauhallisemman mielentilan. Silloin kun ihminen on tietoisesti läsnä hetkessä, rauhallinen, hyväntuulinen ja keskittymiskykyinen, niin hevonen kertoo sen tekemällä tyytyväisenä yhteistyötä. Hevoset eivät koskaan teeskentele, vaan rehellisyydellään he opettavat meitä ihmisiä olemaan avoimia ja ystävällisiä. Hevoset auttavat löytämään itsestään piilossa olevia vahvuuksia ja voimavaroja, joita ohjaaja sanoittaa ja auttaa tunnistamaan, sekä uusia tapoja ilmaista itseään. Hevoset auttavat keskittymiskyvyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen lisäämisessä. Parasta hevosen kanssa toimiessa on vuorovaikutuksen ja ystävyyden löytyminen suuren luontokappaleen kanssa; se on valtavan voimaannuttava kokemus.